.disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.alartemag.be/nl, www.alartemagazine.be/nl, www.alartemagazine.com

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de site

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel al.arte.magazine zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. al.arte.magazine garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. al.arte.magazine wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Wanneer al.arte.magazine links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door hen worden aanbevolen. al.arte.magazine aanvaart geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door al.arte.magazine niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Het plaatsen van een hyperlink op uw eigen website naar de startpagina van de website van al.arte.magazine is mogelijk mits voorafgaand contact met al.arte.magazine (info@alartemag.be) en uitdrukkelijke goedkeuring van al.arte.magazine. Het volledige URL-adres van de website van al.arte.magazine moet wel duidelijk zichtbaar zijn.

Wij behouden ons het recht om iedere link op ongeacht welk moment te beëindigen.

Informatie gebruiken/auteursrechten

al.arte.magazine behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te vertalen, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van al.arte.magazine of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende.

Downloaden en kopiëren van gegevens voor persoonlijk gebruik, bekendmaking louter binnen de familiekring en korte aanhalingen uit artikels, zijn zonder toestemming en mits bronvermelding toch toegelaten, tenzij voor commerciële doeleinden.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie ( beeld, geluid, software,…) is daarentegen steeds voorafgaande toestemming vereist.

Sommige namen, tekens of logo’s op deze website zijn geregistreerde handelsmerken. De eigendom hiervan berust bij al.arte.magazine  en wordt beschermd door zowel nationale als internationale wetgeving. De gebruikers kunnen deze merken bijgevolg niet hanteren zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van al.arte.magazine.

Ingeval de mogelijkheid bestaat uw eigen bijdrage aan onze website te leveren, mogen geen werken worden doorgestuurd die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten, tenzij u zelf over de rechten beschikt of minstens de nodige voorafgaande, schriftelijke toestemming hebt bekomen.

In ieder geval vrijwaart u al.arte.magazine tegen aanspraken van derden.

Wijzigingen

al.arte.magazine behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Het Belgisch recht is van toepassing. Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd.