Une Femme, een Libanese liefdesgeschiedenis in meerdere dimensies

Untitled © Jeroen Robert Kramer
Untitled © Jeroen Robert Kramer

fototentoonstelling van Jeroen Robert Kramer

Nog tot 5 juni 2016 stelt Jeroen Robert Kramer foto’s tentoon in Huis Marseille, museum voor fotografie, in Amsterdam. In deze grote solotentoonstelling van de spraakmakende Nederlandse fotograaf wordt de sfeer van het Midden-Oosten opgeroepen door middel van analoge foto’s in combinatie met multimedia-installaties.

De tentoonstelling is een verhaal

De tentoonstelling is opgebouwd als een verhaal, waar tekst en foto’s elkaar versterken.

Er is Khiar, de mooie, oudere Libanese heer, woonachtig in Beiroet, een stad die al decennialang gekenmerkt wordt door religieuze spanningen. Van de oorlogen die daaruit voortgevloeid zijn, zien we in de tentoonstelling niets.

Daarnaast is er de fotograaf, die beelden maakt van stoplichten, van plantenbakken, die schoonheid vindt in een hoop zand of in de banaliteit van een kappersreclame of een winkeltje vol levensmiddelen.

Van beide hoofdpersonen is er geen portret. Hun aanwezigheid wordt opgeroepen door foto’s van de omgeving, de sporen in een achtergelaten glas, een glimp van een rug in een plastic stoel, foto’s van katten.

Als Khiar laat merken er niet van gediend te zijn om te worden gefotografeerd, verandert voor de fotograaf de vriendschap in een obsessie, die zich uit in het fotograferen van honderden ‘dingen’ uit Khiars huis.

Maar zijn het wel Khiars spullen of is deze oudere heer een ‘idee-fixe’, de fotograaf zelf of misschien zelfs Jeroen Robert Kramers alter ego?

‘C’est le prix à payer pour avoir vécu sur la misère des autres’ zegt Khiar als de fotograaf hem een gruwelijke nachtmerrie heeft verteld. Of komen deze gedachten uit het hoofd van de fotograaf die jarenlang het geweld in het Midden-Oosten in beeld bracht en nu werk maakt  over het gewone leven in Beiroet?

Une Femme is een raadselachtig verhaal over de schoonheid van het banale.

Untitled © Jeroen Robert Kramer

Untitled © Jeroen Robert Kramer

Untitled © Jeroen Robert Kramer

Untitled © Jeroen Robert Kramer

 

Spiegel van een bloeiend verleden

Annex aan de tentoonstelling van het werk van Jeroen Robert Kramer, is een serie van vijfendertig vintage foto’s opgenomen van het Beiroet van voor en net na de burgeroorlog. Het zijn foto’s uit het Nationaal Fotoarchief waarin weliswaar tekenen van politieke spanningen zijn, maar ook overvloedige bewijzen van het bloeiende nachtleven, de winkels en de technische vooruitgang. Deze foto’s gaan een dialoog aan met de foto’s van Jeroen Robert Kramer.


Jeroen Robert Kramer
(1967, Amsterdam)

Jeroen Robert Kramer woont en werkt in Beiroet, Libanon. Na zijn studies Franse literatuur in Frankrijk, begon hij in 2000 in het Midden-Oosten te werken als documentair fotograaf voor o.a. Getty Images, de Volkskrant, Der Spiegel, de New York Times en Vanity Fair.

In 2008 besloot Kramer niet langer als documentair fotograaf in conflictgebieden te werken, maar een nieuwe, meer poëtische weg in te slaan. Dit leidde tot het boek Room 103 (2010), waarin beelden uit het dagelijks leven in het Midden-Oosten vermengd zijn, met die van gruwelijk geweld. Het boek won de Dutch Doc Award en de New York Photo Book Festival Award. In 2012 publiceerde Kramer het boek Beyrouth Objects Trouvés, dat hij beschouwt als een voorstudie van Une Femme.

© Jeroen Robert Kramer

Une Femme // Jeroen Robert Kramer
Nu nog te zien tot 5 juni 2016
Huis Marseille
Keizersgracht 401
1016 EK Amsterdam

Comments

Geef een reactie